Rinoplasti ameliyatı ile burun küçültülebilir, gerekirse büyütülebilir ve şekil bozukları düzeltilebilir.

Link: kastipmerkezi.com.tr/piezo-rin

Burun estetiği fiyatları ortalaması ameliyatın türüne göre değişmektedir. Burun estetiği konusunda uzman doktordan yardım almak isteyen kişiler fiyat konusunda da bilgi sahibi olmak istemektedirler. Burun estetiği fiyatları konusunda birçok kriter etkili olmaktadır. Öncelikle ameliyatın zorluk derecesi bu konuda etkin rol oynamaktadır. Burun estetiği hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
Link: kastipmerkezi.com.tr/bizden-ha

Burun estetiği burundaki şekil bozukluklarını düzeltmeye yarayan bir ameliyattır. Güzel bir görünüm kişinin kendisini zihnen ve ruhen iyi hissetmesine ve kendine güveninin artmasına neden olur. Burun yüzün merkezinde bulunduğundan yüz güzelliği için önemli bir organdır ve bu yüzden estetik burun ameliyatı tüm dünyada en çok yapılan estetik ameliyatlardan biridir.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!